TEŞVİKLER

İHRACAT YÖNELİK DEVLET TEŞVİKLERİ

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yeni desteği olan “Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği” ile yurtdışı pazarlara açılmadan önce ihtiyacınız olan INTEXIMA’dan alacağınız raporlarla ile ilgili bu teşvikten yararlanabilirsiniz.

1) T.C. TİCARET BAKANLIĞI – İHRACATA YÖNELİK DEVLET TEŞVİKLERİ

 • Ürünlerinizle ilgili yurtdışı pazar araştırması
 • Potansiyel alıcı ve iletişim bilgileri
 • Hedef pazarda geçerli olan fiyat bilgisi konularında firmamızdan ihtiyaç duyduğunuz bilgilerle ilgili rapor alabilir, bizden alacağınız bu hizmetle ilgili T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan %50 oranında teşvik kullanabilirsiniz.

Ticaret Bakanlığı desteklerinde yeni bir dönem başladı. Prefinansman modeli sayesinde önce başvurup onay aldıktan sonra ödemenizi alıyor ve harcamanızı yapıyorsunuz. Bu da ihracatçılara büyük bir kolaylık sağlıyor.

Prefinansman modelindeki iş akışı aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir.

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın diğer ihracat teşvikleri ile ilgili blog yazılarımızı takip edebilir, firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

 • DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (DİİB) ALIMI

Dahilde İşleme Rejimi, ihracat yapan firmalar tarafından ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi hammadde ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemidir.

İhracat yapmayı düşünen işletmeler, ihraç edilmesi planlanan malların üretiminde kullanılacak olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve ambalaj malzemelerinin başta değişik vergisel yüklerden muaf olmak üzere ve devlete ihracat taahhüdünde bulunmak şartıyla, çeşitli kolaylıklar ve teşviklerden yararlanabilirler.

Dahilde İşleme Rejiminin avantajları;

 • İthalatta gümrük vergisi, KDV, ÖTV ile diğer vergi ve fonlardan muafiyet,
 • Vergi, resim ve harç istisnası, KKDF istisnası,
 • Ticaret politikası önlemlerine tabi olmama,
 • KDV’de Tecil-Terkin sistemi çerçevesinde yurt içi alım gerçekleştirilebilmesi,
 • İhracat dışında yurt içi satış ve teslimlerin de gerçekleştirilebilmesi,
 • İthalatta alınması gereken vergilere ilişkin teminat indirimi olarak sayılabilir.

INTEXIMA , Dahilde İşleme İzin Belgesi alımı konusunda hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

 • YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALIMI

İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi, en az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan teşviklerdir.

Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında Bölge ayrımı yapılmaksızın aşağıdaki konularda teşvik alınabilir.

 • KDV İstisnası : Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti :Yatırım   Teşvik   Belgesi   kapsamında   yurt   dışından   temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.*
  *29/6/2021 tarihinden itibaren yapılan başvurulara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında  ithal  edilecek  makine  ve  teçhizatlar  için,  3305  Sayılı  Kararın  EK-8’inde  belirtilen makine ve teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti uygulanmaz. Söz konusu makine ve teçhizatlar kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak teşvik belgesi kapsamında temin edilemez.

Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili diğer uygulamalar için sunumu buradan indirebilirsiniz.

INTEXIMA , Yatırım Teşvik Belgesi alımı konusunda hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Tüm Hizmetlerimiz
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com