DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI

Dış pazarlarda başarı , iyi bir strateji ile elde edilebilir. Bir işletmenin stratejisi işletmenin hedeflediği pazarda maksimum pazarlık gücü elde etmesi için kime, ne satmayı planladığı, işletmenin hedeflediği amaçlarına nasıl ulaşabileceği ve hedeflerindeki öncelikleridir.

İçinde yaşadığımız rekabetçi ortamda başarılı olabilmek, ancak pazar hakkında sağlıklı bilgiler toplamakla, işletmenin politika, strateji ve taktiklerini bu bilgilere dayanarak belirlemekle mümkündür.

Yurt dışı pazarlar hakkında toplanan bilgiler işletmeye malı dağıtım, tutundurma, fiyatlandırma ve diğer pazarlama politikalarını akılcı ve esnek bir biçimde oluşturmak olanağını sağlayacaktır. Özellikle dağıtım ve tutundurma faaliyetlerinde önemli parasal tasarruflar elde etmek imkanını verir. Hedef aldığı dış pazarların kültürel, ekonomik ve politik amaçlarına uygun mal ve hizmetler sunan bir işletmenin uluslararası pazarlarda başarı sağlayacağı açıktır.

INTEXIMA, 20 yıllık dış ticaret deneyiminde edindiği bilgiler, farklı ürünler ve sektörlerle ilgili dış pazar bilgisi ve erişim imkanları, kendi yazılımından erişebildiği istatistiki veriler, fuar ziyaretleri, periyodik bilgi toplama çalışmaları sonucunda ihraç edilecek ürünlerle ilgili ;

– Hedef pazar seçimi
Uygun alıcılar/partnerler bulma
İhrac edilecek ürünün yanında satılabilecek alternatif ürünleri bulma
Hedef pazardaki lisans, standartlar ve sertifikasyon taleplerine uygunluğu araştırma
Vergiler, gümrük vergileri, harçlar, kotalar ve diğer tarife dışı engelleri öğrenme konularında hizmet vermektedir.

İhracat sürecinin üç önemli aşaması vardır.

FİZİBİLİTE ANALİZİ

DIŞ PAZARA GİRİŞİN PLANLANMASI

UYGULAMA

Bu aşamalar toplam 21 basamaktan oluşmaktadır. Eğer dış pazar araştırması yaparsanız bu basamakları kolaylıkla geçebilirsiniz.

İşletmelerin yurtiçindeki stratejileri ile yurtdışındaki stratejileri farklı olabilir. Yurtiçindeki hedef kitleniz ile yurtdışındaki hedef kitleniz farklı ise doğal olarak yurtiçi ve yurtdışı işletme stratejiniz farklı olacaktır. O halde işletme stratejisini hedef pazarda onu tek yapacak şekilde belirleyen bir firmanın, ihracata yönelik işletme stratejisini belirlerken “Ürünümü hedef pazara nasıl satabilirim?” sorusuna doğru yanıt bulması gerekmektedir.

Bir işletmenin ihracata ilişkin stratejisinin hazırlanması;

  • Hedef pazarlardaki potansiyeli araştırmak,
  • Hedef pazarlardaki potansiyeli ölçmek ve değerlendirmek,
  • Hedef pazarlardaki müşteri tutumlarını saptama faaliyetlerini gerçekleştirmek,
  • Bu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekecek kaynak gereksinimlerini saptamak ve bu kaynakları yönetmek için lazım olan araçları tayin edebilmektir.

İhracat yapmaya karar verirken ,

Doğru ürünün seçilmesi

Zamanlamanın doğru yapılması

Doğru pazarın seçilmesi

Başarılı sonuca ulaşılması sürecini hızlandırırken , boşa zaman ve para harcanmasını da önler.

İhracat yapmaya karar vermek üzereyseniz  Nasıl İhracatçı Olunur? ve İhracattan Önce Yapılması Gerekenler yazımızı okuyabilirsiniz.


Eğer ihraç etmek istediğiniz ürünleriniz varsa , dış pazarlara açılmayı planlıyorsanız INTEXIMA ile irtibata geçebilirsiniz.

Tüm Hizmetlerimiz
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com