İthalat Nedir ? İthalatta Vergi ve Belgeler Nelerdir?

İthalat Nedir ? İthalatta Vergi ve Belgeler Nelerdir?

İthalat – Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Nedir?

Eşyanın ülke dışından, vergileri ödenerek veya ödenmeksizin, GEÇİCİ veya KESİN (kat’i) olarak yurda sokulması işlemidir.

KESİN İTHALAT, gümrük mevzuatında “Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi” olarak adlandırılan kurallar sistemi çerçevesinde yapılabilir.

GEÇİCİ İTHALAT ise; eşyanın Türkiye’ye giriş yaptıktan bir süre sonra tekrar yurt dışına gönderilmesi anlamına gelir. 

Bir eşyanın serbest dolaşıma girmesi için sadece ithalatta alınması gereken vergilerin ödenmesi yeterli değildir; o eşya için geçerli olan ticaret politikası önlemlerinin  uygulanması ve eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin de tamamlanması gereklidir.

 

Kimler İthalat Yapabilir?

Vergi numarasına sahip her gerçek ve tüzel kişi ile yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilirler.

Aşağıda sayılan istisnai durumlarda için vergi numarası şartı aranmaz.
– Özel anlaşmalara dayalı olarak yapılan ithalatlar
– Kitap ve diğer yayınların ithalatı
– Türkiye’de açılan uluslararası fuar ve sergilerde perakende satışına izin verilen malların ithalatı.

GTİP Nedir ? İthal Edilmek İstenilen Eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Nasıl Belirlenir?

Her eşyanın sınıflandırma ve vergilendirme cetveline göre listelendiği Dış ticaret işlemine konu her eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırıldığı 12 haneli bir Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) bulunmaktadır ve ithal edilmek istenilen eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun gümrük beyannamesinde beyan edilmesi şarttır.

Yazılı talep üzerine, yetkili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından bağlayıcı tarife bilgisi verilebilmektedir.

İthal Edilmek İstenilen Eşyanın Gümrük Vergileri Nereden Öğrenilebilir?

Türkiye’ye yapılan ithalattan alınan temel vergi gümrük vergisidir. İthalat işlemlerinde gümrük vergisinin yanı sıra mali mevzuatla, dış ticaret mevzuatıyla ve bunların dışında kalan farklı kanunlarla belirlenen farklı vergiler alınmaktadır.

İthalattan yaygın olarak alınan, bu nedenle ithalat işlemleri sırasında karşılaşılması en muhtemel vergiler, fonlar ve kesintiler ile bunları belirlemekle yetkili olan kurumlar aşağıdaki gibidir:

Vergiler ve Ticaret Politikası Önlemleri Kapsamındaki Mali Yükler

Gümrük Vergisi (Ticaret Bakanlığı)

İlave Gümrük Vergisi (Ticaret Bakanlığı)

Katma Değer Vergisi (Hazine ve Maliye Bakanlığı)

Özel Tüketim Vergisi (Hazine ve Maliye Bakanlığı)

Dampinge Karşı Vergi (Ticaret Bakanlığı)

Ek Mali Yükümlülük (Ticaret Bakanlığı)

Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi (Ticaret Bakanlığı)

Diğer Kesintiler

Toplu Konut Fonu (Ticaret Bakanlığı)

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (Hazine ve Maliye Bakanlığı)

Çevre Katkı Payı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

Tek ve Maktu Vergi (Ticaret Bakanlığı)

İthal Edilmek İstenilen Eşya İçin Gümrük İdaresine İbraz Edilmesi Gereken Belgeler Nelerdir?

Eşyanın ithalinde gümrük idaresince talep edilen belgelerin öğrenilebilmesi için, eşyanın vergisini öğrenme aşamasında olduğu gibi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.

İthalat işlemleri sırasında gümrük idaresi ve başka kurumlar ta rafından düzenlenen izin ve uygunluk belgelerinin büyük çoğunluğu Tek Pencere Sistemi (TPS) adı verilen elektronik sistem üzerinden işlem görmekte olup, bu sistem üzerinden yapılan işlemlerde izin veya uygunluk belgelerinin ayrıca kağıt ortamında gümrük beyannamesine eklenmesine gerek bulunmamaktadır.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com