T.C. Ticaret Bakanlığı – Kobi ve Kümelenme Destekleri​

T.C. Ticaret Bakanlığı – Kobi ve Kümelenme Destekleri​

T.C. Ticaret Bakanlığı , İhracatçı Birlikleri, Türk Eximbank  ve İGE A.Ş. işbirliğiyle imalatçı ve ihracatçılara ihracatın her aşamasında destek oluyor. Destekler, işlevselliğine göre farklı gruplar altında toplanmıştır. Kobi ve Kümelenme başlığı altında toplanan destekler aşağıda destek kapsamı ile birlikte sunulmuştur.

A)  Kobi ve Kümelenme Destekleri​

A-1 – Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği  (YENİ)

Şirketlerin, sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı hedef pazar, yurtdışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlıkve rapor giderlerini ifade eder.

 • Şirket başına en fazla 2 proje desteklenmektedir.
 • Ön onaylı projeler desteklenir.
 • Destek Oranı : % 50
 • 361.000 TL / Proje başına

INTEXIMA’dan alacağınız “Pazara Giriş Projesi” hizmeti için tıklayınız.

A-2 – Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği 

Ulaşım ve konaklama giderleri bu destek kapsamında değerlendirilmektedir.

 • Bir faaliyet en fazla 10 gün sürebilir.
 • Bir faaliyet kapsamında 3 ülke ziyaret edilebilir.
 • Bir takvim yılında en fazla 5 adet faaliyet düzenlenebilir.
 • Bir şirket bu destekten toplamda 20 defa yararlanabilir.
 • Destek Oranı : % 50
 • Destek Miktarı: 180.000 TL / Faaliyet

A-3 – Yurtdışı Marka Tescil Desteği 
Yurt içi marka tescil belgesine sahip olunan markaların,

Yurt dışı tescili giderleri : Marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme, avukatlık ile ilgili bütün zorunlu giderleri)

Yurt dışı tescilin korunması giderleri : Yurt dışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık giderleri)​

 • Destek Oranı: % 50 (Hedef Ülkeler için + %20, Hedef Sektörler için +%5)
 • Destek Miktarı: 1.357.000 TL / Yıl
 • 4 yıl

A-4 – Pazara Giriş Belgesi Destekleri
Akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak aşağıdaki giderler desteklenmektedir.

 • Belge/sertifika alım giderleri,
 • Test/analiz raporu giderleri,
 • Tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme giderleri,
 • Ruhsatlandırma ve kayıt giderleri
 • Pazara Giriş Belgeleri
 • Ruhsatlandırma ve Kayıt İşlemleri Giderleri
 • Destek Oranı : % 50
 • Yıllık Limit 7.239.000 TL / Yıl

NOTLAR :
RUHSATLANDIRMA VE KAYIT GİDERLERİ DESTEK KAPSAMINA ALINDI.

ÜRÜN BELGELERİNİN YANI SIRA SİSTEM BELGELERİNE İLİŞKİN YENİLEME GİDERLERİ DESTEK KAPSAMINDA ALINDI.

SONUCUNDA BELGE / SERTİFİKA DÜZENLENMEKSİZİN TÜM TEST/ANALİZ RAPORLARI DESTEKLENMEKTEDİR​

A-5 – Küresel Tedarik Zinciri Desteği
Üretici firmaların, küresel firmaların tedarik zincirine girebilmesini teminen;

 • Makine-ekipman-donanım-yazılım alımı giderleri
 • Eğitim, danışmanlık giderleri,
 • Sertifikasyon, test/analiz, ürün doğrulama giderleri
 • Destek Oranı : % 50   –  Destek Miktarı: 27.149.000 TL / Proje (Şirketlerin azami 1 projesi destek kapsamındadır. Şirketlerin üretici olması gerekmektedir. Proje süresi 2 yıldır.)
 • Yurt dışı depo kira giderleri , Depolama hizmet giderleri (Yükleme, boşaltma, elleçleme) 
 • Destek Oranı: %50 (Hedef Ülkeler için + %20, Hedef Sektörler için +%5) Destek Miktarı: 7.239.000 TL/ Yıl (Her bir ülke için en fazla 4 yıl , En fazla 25 birim)

NOT : GRUP ŞİRKETLERİ KTZ PROJE DESTEĞİ LİMİTİ KALDIRILDI & YURT DIŞI DEPO KİRA GİDERLERİ DESTEK KAPSAMINA ALINDI.

A-6 – Eximbank Faiz Oranı ile CIRR arasındaki farkın desteklenmesi & Eximbank İhracat Kredi Sigortası Desteği

Eximbank tarafından kullandırılan orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliğindeki mal ihracatı alıcı kredilerinde (yurtiçi ve/veya yurtdışı bankalar aracılığıyla kullandırılan alıcı kredileri ile alıcı veya bankasının kredi hesaplarında izlenen iskonto kredileri dahil) Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farka tekabül eden faiz giderinin tamamı desteklenir.

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın diğer ihracat teşvikleri ile ilgili blog yazılarımızı takip edebilir, firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com