İhracattan Önce Yapılması Gerekenler  

İhracattan Önce Yapılması Gerekenler  

İhracatınızı fiili olarak gerçekleştirebilmek için Türkiye’deki bazı kurum ve elektronik sistemlere kayıt olmanız ve ihracat beyannamenizi hazırlamanız gerekmektedir. Bununla ilgili yapılacaklar aşağıda adım adım belirtilmiştir.

1) İhracatçı Birliklerine üye olmak : Türkiye’de 13 İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği ve bunların altında 27 farklı alanda faaliyet gösteren toplam 61 İhracatçı Birliği bulunmaktadır.

Üyelik  için  üyelik  yapılması  talep  edilen  Genel  Sekreterlik  ya  da  irtibat bürosuna, aşağıdaki belgeler ve “giriş aidatı” ücretiyle başvurmak gerekmektedir.

1-Vergi Mükellefiyet Yazısı Fotokopisi (İlgili Vergi Dairesinden alınır) Gerçek kişiler için (T.C. Kimlik numarasının yer aldığı) nüfus cüzdanı fotokopisi

2-İmza Sirküleri Fotokopisi

3-Tüzel firmalar için Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi, Ortaklıklar için durumlarını belirtir ortaklık sözleşmesi

  4-Üyelik Formu ve Taahhütname

Beyanname onayı sırasında, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından, beyanname toplam bedeli (FOB) üzerinden en fazla % 0,1 oranında Nispi Aidat tahsil edilir.

Ayrıca ihraç ürünlerinde, ağırlıklı olarak % 0,01 (on binde bir) ve bazı sektörlere mahsus olmak üzere % 0,005 (yüz binde beş) (altın, mücevherat, demir, çelik) oranında İGE A.Ş. kesintileri alınmaktadır.

2) Gümrük işlemlerini kimin yapacağına karar vermek : Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri kendileri yapabileceği gibi bu işlemleri gerçekleştirmek üzere bir temsilci tayin edebilirler.

Doğrudan temsil : Başkasının adına ve hesabına hareket (şirket veya kamu kurum-kuruluş çalışanları)

Dolaylı temsil : Kendi adına başkasının hesabına hareket (Gümrük müşavirleri)

3) Yükümlü Kayıt Takip Sistemine firma ve vekalet(temsil) bilgilerini kaydetmek

4) İhraç edilecek ürünün GTİP’ini tespit etmek (Her eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveline göre 12 rakamlı bir Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında beyan edilmesi gerekmektedir)

5) İlgili kurumlardan gerekli izin ve uygunluk belgelerini almak (Tarım İl, DTS, Zirai Karantina vb.)

6) İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesi ile yetkili gümrük idaresine beyan edilmesi gerekmektedir

Tüm gümrük işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmek için INTEXIMA ile irtibata geçebilirsiniz.

Türkiye’de ihracat sürecinin nasıl ilerlediğini gösteren İhracat İş Akışı konulu yazımıza göz atabilirsiniz.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com