İthalat Gümrük İşlemleri

İthalat Gümrük İşlemleri

Bir ithalatın sorunsuz tamamlanabilmesi için gümrük işlemlerine başlamadan hatta malzemeleriniz yurtdışından çıkmadan önce kontrol edilmesi gereken pek çok detay vardır. İthalat Ön Hazırlık ve Dikkat Edilmesi Gerekenler konulu yazımızda bunlardan bahsetmiştik. Bunların eksiksiz olarak yerine getirildiğinden emin olduktan sonra ürünlerinizin ithalatına başlayabilirsiniz. Aşağıda, ithalatınızın gümrük kısmı ile ilgili işlerin nasıl yürüdüğünden bahsetmeye çalıştık.

1. Özet Beyan

Giriş özet beyan, Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşyaya ve bu eşyayı taşıyan taşıt aracına ait genel bilgilerin yer aldığı beyandır. Eşyanın emniyet ve güvenlik yönlerinden risk analizine tabi tutulması amacıyla, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce giriş gümrük idaresine ve elektronik yolla verilir.

Türkiye Gümrük Bölgesinin kara suları veya hava sahasından gümrük bölgesi içinde durmaksızın geçen taşıt araçları ile taşınan olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için özet beyan verilmesi gereklidir.

2. Varış Bildirimi

Varış bildirimi, denizyolu ve havayolu taşımacılığında, Türkiye Gümrük Bölgesine girilirken kullanılan taşıma aracının işleticisi veya temsilcisi tarafından eşyanın boşaltılacağı gümrük idaresine ulaşıldığında yapılan bir bildirimdir. Bu bildirim, boşaltılacak eşya için düzenlenen özet beyanların tespiti için gereken bilgileri içerir.

Varış bildirimi, eşyayı ve getirildiği taşıma aracını giriş gümrük idaresine tanıtmak amacıyla verilir. Bu nedenle kendisinden önce sunulan giriş özet beyanının tanımlanması için gerekli olan bilgileri içermek zorundadır. Bu bilgiler, eşyaya ve taşımaya ilişin genel bilgilerdir.

Denizyolu ve havayolu taşımacılığında varış bildirimi sunulması zorunlu iken karayolunda ve demiryolunda bu yükümlülük eşyanın sulmasıyla yerine yerine getirilir.

3. Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanım Tayini

Eşyanın, Bir gümrük rejimine tabi tutulması, Bir serbest bölgeye girmesi, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı, İmhası, Gümrüğe terk edilmesi, işlemlerinden herhangi birisine, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması denir.
Özet beyan kapsamındaki eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek, buna ilişkin işlemler; denizyolu ile gelen eşya için özet beyanın verildiği tarihten itibaren 45 gün, diğer bir yolla gelen eşya için özet beyanın verildiği tarihten itibaren 20 gün içinde tamamlanır.

Eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur ve bu şekilde adlandırılır ve geçici depolanan eşya, sadece gümrük idarelerinin uygun gördüğü yerlerde ve bu idarelerin belirlediği koşullarda depolanabilir.

4. Gümrük Beyanı

İthal edilecek eşyanın gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için, bu eşya için gümrük idaresine detaylı bir bildirimde bulunulması gereklidir. Bu bildirime “Gümrük Beyanı” denir. Gümrük beyanında yer alan bilgiler, eşyaya hangi gümrük ve dış ticaret kurallarının uygulanacağını belirler.

5. Vergilerin Ödenmesi

Gümrük beyanında verilen bilgilerin doğruluğunun gümrük idaresi tarafından kontrol edilmesi sonucunda eşya için ödenmesi gereken vergiler hesaplanır. Eşyanın ithalinden doğan gümrük vergileri serbest dolaşıma giriş beyannamesi üzerinde yükümlüye tebliğ edilir ve tabi tutulacağı ticaret politikası önlemleri kapsamında sair dış ticaret mevzuatı gereğince aranan izin ve uygunluk belgelerinin serbest dolaşıma giriş beyannamesine eklenmesi gerekmektedir.

6. Eşyanın Teslimi

Eşya, boşaltma yerinde konşimentoda teslim edileceği gösterilen ve bir nüshasını taşıyan kimseye ve eğer konşimento emre muharrer ise ciro ile devralmış şahsa teslim edilir.


Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com