İthalat Ön Hazırlık & Dikkat Edilmesi Gerekenler

İthalat Ön Hazırlık & Dikkat Edilmesi Gerekenler

İthalat Ön Hazırlık

İthal eşyasının yurda girişi konusunda yasak, izin, kota, ihtisas gümrüğü uygulaması vb. kısıtlamalar ile tabi olduğu standartlar, garanti belgesi, gözetim belgesi, kontrol belgesi, sağlık sertifikası, analiz raporu, CE belgesi gibi belgelerin gümrük idaresi tarafından talep edilip edilmediğini araştırmak, varsa bu çerçevede ön hazırlık yapmak gereklidir.

Dış ticaret mevzuatı sık sık değişikliklere uğramaktadır. Bundan dolayı, ithalata başlamadan önce eşya daha önce ithal edilmiş olsa bile mutlaka mevzuatın tekrar gözden geçirilmesinde yarar bulunmaktadır.  Özellikle, her sene yıl sonu ile takip eden yıl başında dış ticaret mevzuatında çok önemli değişiklikler meydana gelmekte, ithalat ve standardizasyon tebliğleri başta olmak üzere mevzuatın önemli bir bölümü değiştirilmekte, gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapılabilmektedir. Bu nedenle özellikle yıl sonu işlemlerinde mevzuatın daha sıkı takip edilmesi büyük önem taşımaktadır


İthalatta Dikkat Edilmesi Gerekenler

1) İthal Eşyasının Kıymetinin Doğru Beyan Edilmesi

Türkiye’ye ithal edilebilecek eşyanın büyük çoğunluğu kıymeti üzerinden vergiye tabidir. Bu sebeple, kıymet ihtilaflarının önüne geçilebilmesi, kıymet farklılığı nedeniyle uygulanacak para cezalarından kaçınabilmek açısından ithal eşyasının kıymetinin doğru beyan edilmesi oldukça önemlidir. Yurt dışından çok düşük fiyata bulunan bir ürünün gümrükte emsal mallara göre düşük fiyat arz etmesinden dolayı kıymet araştırmasına ve aynı zamanda gözetim, izleme belgesi v.b uygulamalara tabi tutulması söz konusu olabilir.

2) İthal Eşyasının Menşeinin Doğru Bildirilmesi

Tercihli tarife uygulamalarının ve ticaret politikası önlemlerinin büyük bir kısmı eşyanın menşeine bağlıdır. Bundan dolayı eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesi gerekir.

3) Sahte Menşeili Eşya

İthal edilecek eşya üzerinde ya da iç / dış ambalajında üretildiği ülkeden başka bir ülkede üretildiğini gösterir veya böyle bir izlenim doğuran isim ya da simgeler taşıyor ise söz konusu eşya sahte menşeli eşya olduğundan ithaline izin verilmez.

 Türk menşeli eşyada kullanılmak üzere ve bunların başka ülke menşeli olduğunu gösterecek veya böyle bir izlenim uyandıracak nitelikte, üzerleri yabancı dilde yazılı veya basılı her türlü boş zarf, şerit, etiket, damga ve benzeri eşyanın da ithaline izin verilmemektedir.

İTHALATTA SAHTE MENŞEİLİ EŞYA İLE TRAFİK SAPMASININ MÜEYYİDESİ 5 YIL HAPİS 10 BİN GÜN ADLİ PARA CEZASIDIR.

Üretimi Çin de yapılmış eşya dünyanın neresinden gelirse gelsin, GY nde belirlenen kurallara göre esaslı işçiliğe tabi tutulup yeni bir ürün elde edilmediği müddetçe Çin menşelidir.
Eğer ülkemiz bahse konu eşyaya Ticaret Politikası önlemi uyguluyorsa örneğin damping varsa, AB den gelse de damping vergisine tabidir. Dikkat edilmezse eşyanın menşei konusunda gümrüğe yanlış beyan sonucu, vergi kaçırmaktan hakkınızda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 3/2 maddesinden dava açılır.
“Eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin, Türkiyeye ithal eden kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Gümrükleme İşlemlerinde Doğru Belgelerin Eksiksiz Olarak Temin Edilmesinin Önemi

İthalatta gümrük işlemleri önemsenmelidir. Gümrük aşamasında belge bazında eksiklikler çıktığı takdirde mallar gümrükte beklendiğinden daha uzun süre kalabilir ve demuraj, ardiye ya da mahrece iade (eşyanın geldiği ülkeye geri gönderilmesi) masrafları gibi ek maliyetler ortaya çıkabilir. Gümrükleme işlemleri ve ithalatın finansmanı hususlarına gereken önem verilmelidir.

Sonuç Olarak;

Bir ithalat operasyonu gerçekleştirilirken sadece sipariş ve teslim durumu değil, aynı zamanda eşyaların yüklenmesi, eşyaların cins, nevi, kap ve ağırlıkları, özet beyanları, varış bildirimleri, boşaltma listeleri kontrol edilerek, gerekirse küşat hakkı kullanılarak, dolaylı veya doğrudan temsil durumlarının her ikisinde tescil edilen bilgilerin eşya sahibi firmalar tarafından da kontrol edilmesi ve sürecin uyumlu olması noktasında gerekli takiplerin yapılması önem taşımaktadır.

Bu şekilde her bir aktör tarafından icra edilen görevlere ilave olarak önceki ve sonraki işlemlerde de ikincil bir kontrol imkanı doğacak ve bu kontroller yaşanan olumsuzlukların minimize edilmesine katkı sağlayacaktır.

İthalatta Gümrük İşlemleri ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

İthalat operasyonu ile ilgili destek almak isterseniz INTEXIMA ile irtibata geçebilirsiniz.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com